POLITEK, kamionske nadogradnje

Anketni upitnik

Anketni upitnik

Firma Politek je za svoj cilj postavila zadovoljenje Vaših potreba. Veoma cenimo šte ste nas izabrali za isporučioca i želeli bi da čujemo Vaše mišljenje o tome da li ste zadovoljni uslugom. Zamolili bi Vas da odvojite par minuta i popunite ovaj upitnik:

 

Naziv firme
Adresa
Kontakt osoba
Telefon
Fax
Email

 

 

Molimo Vas da date ocenu od 1 do 5 u svakoj kategoriji gde 1 znači da su Vaši zahtevi i potrebe nepravdano ostali neispunjeni, 3 da su bili ispunjeni u skladu sa očekivanjima, a 5 da su zahtevi i očekivanja premašena.
 
1. Učtivost zaposlenih 1 2 3 4 5

2. Razumevanje Vašeg zahteva i potreba

1 2 3 4 5

3. Kvalitet nadogradnje

1 2 3 4 5
4. Poštovanje dogovorenih rokova realizacije 1 2 3 4 5
5. Mogućnost dobijanja potrebnih informacija 1 2 3 4 5
6. Sigurnost da će dogovoreno sa osobljem Politek-a biti realizovano 1 2 3 4 5
7. Stepen poštovanja, obzir i prijateljski odnos osoblja Politek-a 1 2 3 4 5
8. Volja svih u Politek-u da Vam pomognu i izađu u susret 1 2 3 4 5
9. Šta bi po Vašem mišljenju trebali da uradimo da poboljšamo kvalitet usluge?          
 
   
Unesite kod koji vidite u polje ispod:
verification code