POLITEK, kamionske nadogradnje

Nosivosti i težine

Nosivosti i težine

M1 - Masa vozila je masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom,
M2 - Nosivost vozila je masa do koje se vozilo može opteretiti prema deklaraciji proizvođača, pri čemu se u tu masu računa i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila,
Mmax - Najveća dozvoljena masa vozila  je zbir mase vozila (M1) i nosivosti vozila (M2),

Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret),
Najveća dozvoljena ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila,  je najveća masa opterećenog vozila, odnosno skupa vozila, koji je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu,
Najveća dozvoljena masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup, umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila,
Ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret),
Osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila,

- Najveća dozvoljena ukupna masa motornog vozila i skupa vozila iznosi 40 t.
- Ukupna masa motornog vozila i prikolica ne sme da prelazi vrednost najveće dozvoljene mase vozila koja je deklarisana na identifikacionoj tablici motornog vozila.
- Ukupna masa skupa vozila ne sme da bude veća od najveće dozvoljene mase skupa vozila koja je deklarisana na identifikacionoj tablici motornog vozila. Ukoliko ovaj podatak nije poznat, ukupna masa priključnog vozila ne sme biti veća od ukupne mase vučnog vozila za više od 50%.

Ukupna masa motornog vozila ne sme da prelazi sledeće vrednosti, i to:
- za dvoosovinsko motorno vozilo - 18 t;
- za troosovinsko motorno vozilo - 26 t;
- za četvoroosovinsko motorno vozilo sa najmanje dve upravljajuće osovine - 32 t, pri čemu maksimalno osovinsko opterećenje bilo koje osovine ne prelazi 9,5 t;

Ukupna masa prikolica ne sme da prelazi, i to:
- za jednoosovinsku prikolicu - 10 t;
- za dvoosovinsku prikolicu - 18 t;
- za troosovinsku prikolicu - 24 t.

Osovinsko opterećenje vozila ne sme da prelazi vrednosti deklarisane od strane proizvođača i navedene na identifikacionoj tablici na vozilu.
Osovinsko opterećenje vozila odnosno skupa vozila u stanju mirovanja na horizontalnoj podlozi ne sme prelaziti:
- za jednu gonjenu osovinu - 10 t;
- za jednu pogonsku osovinu - 11,5 t.