POLITEK, kamionske nadogradnje

Reklamacioni postupak

Reklamacioni postupak

Reklamacioni postupak

Naziv firme   Naziv proizvoda
Adresa   Serijski broj proizvoda
Kontakt osoba   Broj fakture
Telefon  

Broj garantnog lista

Fax      
Email      
         
  Opis reklamacije      
 
         
   
   
   
   
   
         
    Sigurnosni kod:

    verification code