POLITEK, kamionske nadogradnje

Svetlosna signalizacija

Svetlosna signalizacija

Gabariti – kada su obavezni?

Tekst je preuzet iz člana 60. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima. Tekst je skraćen za potrebe sajta  - celokupan tekst  se može preuzeti sa internerta.

Motorna i priključna vozila koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, a čija širina iznosi više od 2,1 m moraju imati gabaritna svetla.
Gabaritna svetla mogu biti postavljena i na vozilima čija širina iznosi od 1,8 m do 2,1 m.

Gabaritna svetla moraju biti ugrađena i izvedena na sledeći način, i to tako da se:
- na prednjem gornjem delu vozila postavljaju dva svetla koja daju svetlost bele boje usmerenu unapred;
- na zadnjem gornjem delu vozila postavljaju dva svetla koja daju svetlost crvene boje usmerenu unazad;
- sva vozila duža od 6 m (prikolice - mere se zajedno sa rudom), registrovana nakon 1. jula 2011. godine, moraju imati bočna svetla za označavanje u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima. Prvo bočno svetlo ne sme biti dalje od 3 m od prednjeg kraja vozila, a poslednje ne više od 1 m od zadnjeg kraja vozila. Međusobno rastojanje bočnih svetala ne sme preći 3 m osim u slučaju da struktura vozila to ne dozvoljava, tada se rastojanje može povećati do 4 m.

Krovne lampe – kada su obavezne?

Tekst je preuzet iz člana 62. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima. Tekst je skraćen za potrebe sajta  - celokupan tekst  se može preuzeti sa internerta.

Rotaciona i trepćuća svetla na vozilima mogu biti izvedena tako da daju samo svetlost žutonarandžaste, crvene ili plave boje i moraju biti postavljena na najvišem mestu vozila i vidljiva sa svih strana.

Rotaciono ili trepćuće svetlo na vozilima namenjenim za održavanje puteva i instalacija, vozilima namenjenim za pružanje pomoći na putu i traktorima, mora biti ugrađeno i izvedeno kao najmanje jedno rotaciono ili trepćuće svetlo tako da daje svetlost žutonarandžaste boje.